VM

Veselības ministrija Kurzemes reģionā – Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā  – uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi, kā arī atbalstu ģimenēm nodrošina īpaši izveidota speciālistu komanda pamatā pacienta dzīvesvietā. Saņemt pilnībā apmaksātus pakalpojumus pilotprojekta laikā var pacienti, kuriem ir paliatīvi aprūpējama pacienta statuss.

Mājas paliatīvo aprūpi īstenos SIA “Magnum Social&Medical Care” (jeb “Rūre) no Liepājas, tāpēc pilotprojektu īsteno Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes novadā. Tas ilgs vismaz 12 mēnešus un tajā iecerēts pakalpojumus nodrošināt 150 pieaugušiem pacientiem. Pilotprojekta laikā pacienti joprojām būs pierakstīti pie sava ģimenes ārsta.

Mobilās paliatīvās aprūpes komandā jābūt vismaz 7 dažādiem speciālistiem – koordinatoram, ārstam, ārstu palīgam, fizioterapeitam, psihologam, sociālajam darbiniekam, kapelānam. Pilotprojektā iesaistītās ārstniecības personas ir no Liepājas reģionālās slimnīcas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. Speciālisti dosies mājas vizītēs un realizēs individuāli izstrādāto aprūpes plānu, kā arī sniegs atbalstu pacienta ģimenes locekļiem. Pacientiem plānots nodrošināt arī tehniskos palīglīdzekļus. Ģimenes ārstiem tiks nodrošināta informācijas pieejamība par pacientiem sniegto aprūpes apjomu.

Mājas paliatīvās aprūpes pilotprojekts tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ietvaros, ko īsteno Veselības ministrija. Visas pakalpojumu izmaksas ir apmaksātas un tiek segtas no ES fondiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, šāda aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību.

Sazināties un pieteikties pilotprojektā var pie koordinatora pa tel. 8882. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.

ĪSUMĀ par pilotprojektu un kārtību, kā pieteikt pacientu mājas paliatīvās aprūpes pilotprojektam:

  1. Pretendēt uz pakalpojumu var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, pacientam, tuviniekiem vai pacienta ģimenes ārstam jāsazinās ar pilotprojekta koordinatoru - tel. 8882 un koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.
  2. Speciālistu komanda izstrādās individuālu ikdienas medicīniskās, fizikālās, garīgās un sociālās aprūpes plānu katram pacientam, konsultēsies ar ģimenes ārstu.
  3. Speciālisti nodrošinās plānveida mājas vizītes pie pacientiem un realizēs aprūpes plānu. Tas ietver arī tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu. Pacients joprojām būs pierakstīts pie sava ģimenes ārsta.
  4. Pēc pilotprojekta tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti, aprūpes veida efektivitāte un sagatavoti priekšlikumi par paliatīvās aprūpes pakalpojumu attīstību.

Papildus informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Veselības ministrijas Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļu vai pakalpojuma sniedzējiem – pilotprojekta koordinatoru.

ESF projekta mājas lapa: Pilotprojekts par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu  | talakizglitiba.lv