Administratīvo un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)

 • Teritoriālo nodaļu kodi darbam IT sistēmās:
  1. Kurzemes teritoriālā nodaļa
  2. Rīgas rajons un Jūrmala (Rīgas teritoriālā nodaļa)
  3. Rīga (Rīgas teritoriālā nodaļa)
  4. Zemgales teritoriālā nodaļa
  5. Vidzemes teritoriālā nodaļa
  6. Latgales teritoriālā nodaļa

Ar administratīvo un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) varat iepazīties LR Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.


Klasifikatoru veidi


Ārstu specialitāšu saraksts

Ārstniecības specialitāšu saraksts ir noteikts 2016. gada 24. maija MK noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība". Ar to var iepazīties šeit.


Ārstniecības iestāžu filiāļu kodi