Kompensējamās zāles

  • Kompensējamo zāļu A un B saraksts 
  • Kompensējamo zāļu C saraksts

Zāles attiecībā uz kurām Nacionālais veselības dienests un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai zāļu lieltirgotājs ir noslēdzis līgumu par finansiālo līdzdalību

  • Medikamenti reto slimību ārstēšanai
  • Kompensējamo zāļu M saraksts (M sarakstā tiek norādītas zāles, kuras drīkst izrakstīt grūtniecēm (diagnozes kods Z33), sievietēm līdz 70 pēcdzemdību perioda dienai (diagnozes kods Z 39.2) ar 25 % kompensāciju un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam ar 50 % kompensāciju).

 

  • Lētākie Kompensējamo zāļu A saraksta medikamenti

Kompensējamās medicīniskās ierīces

Kompensējamo zāļu A un B sarakstā lietotie apzīmējumi "Medikamenta pazīme": R - references medikaments savstarpēji aizvietojamā grupā; P - paralēli ievests medikaments, "Saraksta kategorija": A vai B saraksts.


Diagnožu un vispārīgo nosaukumu saraksts

Informācija par diagnozēm, atbilstoši kurām pacients var saņemt valsts kompensējamās zāles, pieejama šajā sadaļā, kur diagnozes ir sagrupētas. Piemēram, "Asinsrites sistēmas slimības", "Gremošanas sistēmas slimības" u.c.


Ārsti, kuri ir tiesīgi izrakstīt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces

Ar ārstu sarakstu, kuri ir tiesīgi izrakstīt kompensējamos medikamentus un medicīniskās ierīces, var iepazīties sadaļā "Līgumiestāžu saraksts".


Saņemtie iesniegumi par zāļu un medicīnisko ierīču svītrošanu no Kompensējamo zāļu saraksta