Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu Ministru kabinets 2018. gada 14. augustā ar rīkojumu Nr. 384 "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu" ir apstiprinājis Nacionālā veselības dienesta konsultatīvo padomi.

Nacionālā veselības dienesta Konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir iesaistīt sabiedrības pārstāvjus veselības aprūpei piešķirtā valsts finansējuma izlietojuma uzraudzībā un veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, atbalstot Nacionālā veselības dienesta darbību veselības aprūpes finansēšanas jomā*. 

Konsultatīvās padomes funkcijas ir:

  • vērtēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu;
  • veicināt veselības aprūpes finansējuma piešķiršanas un izlietojuma efektivitāti.

Padomes priekšsēdētājs ir veselības ministrs, kurš sasauc un vada padomes sēdes.

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.260 „Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums” 1., 2., 6. un 9.punktu.


Protokoli