• DRG kodēšanas jautājumos

Atbalsta e-pasts slimnīcu pārstāvjiem - drg@vmnvd.gov.lv


  • Vienotās izmaksu uzskaites jautājumos

Atbalsta e-pasts slimnīcu pārstāvjiem - DRGizmaksas@vmnvd.gov.lv