NVD aicina iesūtīt priekšlikumus un/vai sūdzības par IAL kvalitāti, apjomiem, izsniegšanas nodrošinājumu u.c. uz e-pastu: ial@vmnvd.gov.lv.

Sūdzības iesūtīšanas gadījumā, lūdzam pievienot papildus informāciju:

  • Iestādes nosaukums;
  • IAL saņemšanas datums;
  • Kvalitātes problēmas īss apraksts;
  • Nekvalitatīvā IAL fotogrāfija;
  • Nekvalitatīvā IAL iepakojuma fotogrāfija (ja IAL izsniegts iepakojumā).