Informācija pacientiem par ģimenes ārstu jaunu prakšu atvēršanu, prakšu slēgšanu, atrašanās vietas izmaiņām un cita aktuāla informācija:

 • No 2024.gada 1.februāra līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu pārtrauc Keviša-Petuško Jeļena - ģimenes ārsta prakse (18.novembra iela 311, Daugavpils). Ģimenes ārsta Jeļenas Kevišas-Petuško pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Jurija Zaharova (SIA “Jurija Zaharova ģimenes ārsta prakse”, 18.novembra iela 19, Daugavpils, t.: 65432158).
 • 2023.gada 1.decembrī pārtrauktas līgumattiecības ar Staņislava Streļča ģimenes ārsta praksi (Liepu iela 9, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads). Ģimenes ārsta Staņislava Streļča pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Darjas Rjutkinenas pacientu sarakstā (SIA “DRMED”, 18.novembra iela 17, Ludza, Ludzas novads, t.: 65707259).
 • 2023.gada 25.novembrī pārtrauktas līgumattiecības ar Alimas Sardiko ģimenes ārsta praksi (Raipoles iela 10, Daugavpils). Ģimenes ārsta Alimas Sardiko pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Ingas Morozovas pacientu sarakstā (Morozova Inga – ģimenes ārsta prakse: Viestura iela 5, Daugavpils, t.: 23205359).
 • 2023.gada 1.augustā pārtrauktas līgumattiecības ar Jura Juškeviča ģimenes ārsta praksi (Rīgas 159, Krāslava, Krāslavas novads). Ģimenes ārsta Jura Juškeviča pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Jeļenas Ogorelovas pacientu sarakstā (Ogorelova Jeļena – ģimenes ārsta prakse: Rīgas 159, Krāslava, Krāslavas novads, t.: 65681663).
 • 2023.gada 6.jūnijā ģimenes ārstes Irēnas Čirko reģistrētie pacienti tika atreģistrēti sakarā ar līgumattiecību pārtraukšanu.  Pacienti var vērsties pie jebkura cita brīvi izvēlēta ģimenes ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • Ar 2023. gada 3. aprīli valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus sniedz ģimenes ārsts Tatjana Beļajeva. Ģimenes ārsta darbības pamatteritorija ir Daugavpils pilsēta. Pacientu pieņemšanas vietas adrese ir Rīgas iela 54A, Daugavpils, LV-5401, tālrunis: 65427463, 65443987 (ārstniecības iestāde SIA “MEDEXPERT PLUS”).  Jautājumu gadījumā sazinieties ar NVD Latgales nodaļu, tālr. 65422236, e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv
 • No 2022.gada 1.oktobra pārtrauktas līgumattiecības ar Gaļinas Biserovas ģimenes ārsta praksi (18.novembra iela 19, Daugavpils). Ģimenes ārsta Gaļinas Biserovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Larisas Petrovičas pacientu sarakstā (Petroviča Larisa – ģimenes ārsta un pediatra prakse: 18.novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401, t.:65457704).
 • No 2022. gada 1.septembra tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Ināras Zariņas ģimenes ārsta praksi (18.novembra iela 41, Rēzekne). Ģimenes ārsta Ināras Zariņas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Oļega Filimonova pacientu sarakstā (Filimonovs Oļegs – ģimenes ārsta prakse: 18.novembra iela 41, Rēzekne, t.: 64603306).
 • No 2022. gada 1.septembra tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Ludmilas Amosovas ģimenes ārsta praksi (18.novembra iela 19, Daugavpils). Ģimenes ārsta Ludmilas Amosovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Danas Gurenko pacientu sarakstā (SIA “MEDEXPERT PLUS”: Rīgas 54a, Daugavpils, LV-5401, t.:65457398, 26178225).

 • No 2022. gada 1.jūnija pārtrauktas līgumattiecības ar Ludmilas Grjaznihas ģimenes ārsta praksi (Raipoles iela 10A, Daugavpils). Ģimenes ārsta Ludmilas Grjaznihas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Danas Gurenko pacientu sarakstā (SIA “MEDEXPERT PLUS”: Rīgas 54a, Daugavpils, LV-5401, t.:65457398, 26178225).

 • No 2022. gada 1.janvāra tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Ingrīdas Mikaskinas ģimenes ārsta praksi (Vienības 52, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717). Ģimenes ārsta Ingrīdas Mikaskinas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Agneses Skrules pacientu sarakstā (Skrule Agnese – ģimenes ārsta prakse: Vienības 52, Kārsava, Ludzas novads LV-5717, tālrunis – 65733183); e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2021. gada 15.novembra  pārtrauktas līgumattiecības ar Fedotovas Antoņinas ģimenes ārsta praksi. Antoņinas Fedotovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Elgas Ņikitinas pacientu sarakstā (Rīgas 57A, Viļāni, Rēzeknes nov., tālrunis – 64662374). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2021. gada 15.novembrī tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Gaļinas Bojarovas ārsta praksi pediatrijā. Gaļinas Bojarovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Alekseja Jefremkina pacientu sarakstā (Viestura 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis – 22115559). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2021. gada 14.novembrī tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Mārītes Šļubures ģimenes ārsta praksi (Klāras Kondrovas iela 2, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2021. gada 1.novembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Larisas Petuhovas ārsta praksi pediatrijā. Larisas Petuhovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Alekseja Jefremkina pacientu sarakstā (Viestura 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis – 22115559). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2021. gada 1.novembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Antoņinas Prokofjevas ģimenes ārsta un arodveselības un arodslimību ārsta praksi. Antoņinas Prokofjevas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Kristapa Seikala pacientu sarakstā (Rīgas 116, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601, tālrunis – 65681317). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese:  latgale@vmnvd.gov.lv.

 • No 2021. gada 12. augusta ir pārtrauktas līgumattiecības ar Tatjanas Vaņuševas ģimenes ārsta praksi. Tatjanas Vaņuševas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Annas Grinko pacientu sarakstā (Arhitektu 12, Daugavpils, LV-5410, t. 65441207, 20025159). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

 • No 2021. gada 11. augusta ir pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārstu Gertrudu Gorbunovu (SIA “MEDEXPERT PLUS). Gertrudas Gorbunovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Danas Gurenko pacientu sarakstā (SIA “MEDEXPERT PLUS”: Rīgas 54a, Daugavpils, LV-5401, t.:65457398, 26178225). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

 • No 2021. gada 1. jūnija ir pārtrauktas līgumattiecības ar Annas Ungares ģimenes ārsta praksi. Annas Ungares pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Arkādija Kuļikova pacientu sarakstā (SIA “VALEO K”: Lielā 42, Daugavpils, LV-5418, tālrunis – 65425307). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

 • No 2021. gada 1. jūnija ir pārtrauktas līgumattiecības ar Irinas Duliņecas ģimenes ārsta praksi. Irinas Duliņecas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Danas Gurenko pacientu sarakstā (SIA “MEDEXPERT PLUS”: Ventspils 65A-1a, Daugavpils, LV-5417, tālrunis – 26178225). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

 • No 2021. gada 1.aprīļa līgumattiecības ar NVD pārtrauc ģimenes ārste Aina Tjarve (Klāras Kondrovas 2, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630). Ainas Tjarves pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Mārītes Kaļvas pacientu sarakstā (Klāras Kondrovas 2, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālrunis – 64633137, 22304883). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese:  latgale@vmnvd.gov.lv.
 •  No 2020. gada 19. decembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Lidijas Volkovas internista praksi. Lidijas Volkovas pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Arkādija Kuļikova pacientu sarakstā (SIA “VALEO K”: Lielā 42, Daugavpils, LV-5418, tālrunis – 65425307). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2020. gada 27. septembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Leonoras Škutes ģimenes ārsta un internista praksi. Ģimenes ārsta Leonoras Škutes pacientu sarakstā reģistrētie pacienti tiks pārreģistrēti ģimenes ārsta Irēnas Baltruševičas pacientu sarakstā (Baltruševiča Irēna- ģimenes ārsta prakse: Arhitektu 12, Daugavpils, LV-5410, tālrunis – 65428742). Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2020. gada 1. marta pārtrauktas līgumattiecības ar Šimovu Olimpiju - ģimenes ārsta un pediatra praksi (18. novembra iela 41, Rēzekne). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr. 65422236; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2019. gada 1. oktobra pārtrauktas līgumattiecības ar Olgas Meikališas ģimenes ārsta praksi (Rīgas 41-3, Līvāni, Līvānu nov.). Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr. 65422236; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2019. gada 1. aprīļa tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Aleksandras Lopuhas ģimenes ārsta praksi (Raiņa 35, Ilūkste, Ilūkstes nov.). Pie ģimenes ārsta Aleksandras Lopuhas reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr. 65422236; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2019. gada 21. marta ir pārtrauktas līgumattiecības ar Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta praksi. Konstantīna Jevstrahina ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir Ļubovas Leonardovas ģimenes ārsta prakse (Zāles, Ezernieki, Ezernieku pag.,Dagdas nov.). Pie ģimenes ārsta Konstantīna Jevstrahina reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta ģimenes ārsta Konstantīna Jevstrahina aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti ģimenes ārsta Ļubovas Leonardovas pacientu sarakstā. Pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Ļubovas Leonardovas, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2019. gada 1. janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Veltas Dilevkas ģimenes ārsta praksi. Veltas Dilevkas ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir SIA “Olgas Ratnikovas Ģimenes ārsta prakse” (18.Novembra 41, Rēzekne). Pie ģimenes ārsta Veltas Dilevkas reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta ģimenes ārsta Veltas Dilevkas aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti ģimenes ārsta Olgas Ratnikovas pacientu sarakstā. Pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Olgas Ratnikovas, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2019. gada 1. janvāra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Natālijas Jevdokimovas ģimenes ārsta praksi (Vienības 52, Kārsava). Pie Natālijas Jevdokimovas reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr. 65422236; 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2018. gada 1. oktobra tiks pārtrauktas līgumattiecības ar Zinaidas Kozļarovičas ģimenes ārsta praksi. Zinaidas Kozļarovičas ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir Anatolija Požarska ģimenes ārsta, seksologa, seksopatologa un psihoterapeita prakse (Cietokšņa 46, Daugavpils). Pie ģimenes ārsta Zinaidas Kozļarovičas reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta ģimenes ārsta Zinaidas Kozļarovičas aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti ģimenes ārsta Anatolija Požarska pacientu sarakstā. Pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie ģimenes ārsta Anatolija Požarska, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.
 • No 2018. gada 1. janvāra tika pārtrauktas līgumattiecības ar Vijas Anitas Ratnieces ģimenes ārsta praksiVijas Anitas Ratnieces ģimenes ārsta prakses pārņēmējs ir Elīnas Pavro ģimenes ārsta prakse (18.novembra 41, Rēzekne). Pie Vijas Anitas Ratnieces reģistrētie pacienti (ja pacienta dzīves vieta ir deklarēta Vijas Anitas Ratnieces aprūpes teritorijā) tiks atreģistrēti un reģistrēti pie Elīnas Pavro . Vijas Anitas Ratnieces bijušie pacienti, kuri nav pārreģistrēti pie Elīnas Pavro, lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties NVD Latgales nodaļā, tālr.65422236, 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv