No 2018. gada 1. janvāra E-veselības sistēmas lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām būs obligāta – darbnespējas lapu un kompensējamo medikamentu recepšu aprite būs tikai elektroniska.

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina ārstniecības iestādes un aptiekas slēgt līgumu par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (E-veselības) izmantošanā. 


Pirmais līguma noslēgšanas veids 

 to aizpildīt un nosūtīt uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv.

 

Otrais līguma noslēgšanas veids

1. solis

 un veikt šādas darbības:

  • Aizpildīt līgumu elektroniski (aizpildāmā informācija atzīmēta ar dzeltenu krāsu);
  • Pārliecināties par ārstniecības iestādes nosaukuma atbilstību ārstniecības iestāžu reģistrā norādītajam nosaukumam (pārbaudi iespējams veikt Veselības inspekcijas vietnē);
  • Elektroniski nosūtīt līgumu saskaņošanai uz NVD e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv, kā e-pasta tēmu norādot "E-veselības izmantošanas līgums saskaņošanai" un norādīt vēlamo līguma saņemšanas veidu:

  - klātienē NVD centrālajā birojā (Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, 4. stāvs);

  - klātienē jebkurā NVD teritoriālajā nodaļā (teritoriālo nodaļu kontaktinformāciju var uzzināt tīmekļvietnes sadaļā "Filiāļu kontakti");

  - pa pastu uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto pasta adresi (ierakstītā vēstulē);

  - elektroniski uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

  Līgums tiek slēgts tikai ar ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrētām un sertificētām ārstniecības iestādēm, kuru darbība nav apturēta vai Latvijas Zāļu valsts aģentūras reģistrā reģistrētajām aptiekām, kuru licence nav anulēta, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam.

  2. solis

  Pēc līguma elektroniskas saskaņošanas un vienošanās par līguma saņemšanas veidu, NVD speciālisti to izdrukā divos eksemplāros un tas tiek parakstīts. Ārstniecības iestāde/aptieka līgumu saņem atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam šādos termiņos:

  • klātienē NVD centrālajā birojā – nākamajā darba dienā;
  • pa pastu uz ārstniecības iestādes/aptiekas norādīto pasta adresi ierakstītā vēstulē – līdz trīs darba dienām;
  • klātienē jebkurā NVD teritoriālajā nodaļā – līdz trīs darba dienām;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu – nākamajā darba dienā uz norādīto e-pasta adresi.

  3. solis

  Saņemot abus līguma eksemplārus, ārstniecības iestāde/aptieka tos paraksta. Vienu eksemplāru ārstniecības iestāde/aptieka patur sev, bet Dienesta līguma eksemplāru iesniedz klātienē jebkurā Dienesta teritoriālajā nodaļā vai nosūta uz Dienesta centrālo biroju pa pastu (ierakstītā vēstulē).

  Kopā ar parakstīto līguma eksemplāru ir jānosūta arī aizpildīta veidlapa par pieslēguma veidu.

   Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad līgums ir abpusēji parakstīts un Dienests ir saņēmis savu līguma eksemplāru. Piekļuve E-veselības sistēmas produkcijas videi tiek nodrošināta pēc Dienesta līguma eksemplāra saņemšanas un atbilstoši noslēgtā līguma 3. un 4. sadaļā noteiktajai kārtībai.


   Svarīgi!

   • Līgums tiek slēgts neatkarīgi no tā, kādā veidā E-veselības sistēmai iestāde/aptieka pieslēgsies – izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov.lv vai savu informācijas sistēmu.
   • Ja ir neskaidrības par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar Dienesta speciālistiem, rakstot uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanot +37167501593.