Nacionālais veselības dienests piedāvā ārstniecības iestādēm, aptiekām, veselības nozares informācijas sistēmu izstrādātājiem piedalīties E-veselības sistēmas testēšanā. Testēšanas process ļaus iesaistītajiem pārstāvjiem savlaicīgi apzināt nepieciešamos pielāgojumus savas institūcijas informācijas sistēmā, kā arī iepazīties ar E-veselības sistēmu.

Lai piedalītos E-veselības sistēmas testēšanā, jānoslēdz līgums.


 

1. Līgums par datu apmaiņas testēšanu 

Šo Līgumu aicinām slēgt tās ārstniecības iestādes, kas izmanto savas informācijas sistēmas, ārstniecības iestāžu sistēmu izstrādātājiem un citiem, kas plāno nodrošināt datu apmaiņu starp ārstniecības iestāžu/aptiekas informācijas sistēmu un E-veselības sistēmu. Jāņem vērā, ka ārstniecības iestādēm/aptiekām, kas strādā savās informācijas sistēmās, būs nepieciešams veikt pielāgojumus, lai varētu veikt datu apmaiņu ar E-veselības sistēmu. Līgums jāaizpilda elektroniski!

 

2. Līgums par E-veselības portāla testēšanu 

Līgums ir paredzēts interesentiem, kuri vēlēsies strādāt E-veselības portālā, nevis savā informācijas sistēmā, un šī iespēja ļaus iepazīties ar E-veselības portāla funkcionalitāti testa vidē vēl pirms līguma noslēgšanas par darbu E-veselības sistēmā. Līgums jāaizpilda elektroniski!

Lai noslēgtu testēšanas līgumu, nepieciešams: 

  • lejupielādēt līgumu;
  • elektroniski aizpildīt un nosūtīt saskaņošanai uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv;
  • izdrukāt un parakstīt līguma projektu un visus līguma pielikumus divos eksemplāros;
  • līguma abus eksemplārus ar pavadvēstuli nosūtīt Nacionālam veselības dienestam pa pastu, iesniegt klātienē vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv (ja visi iesniedzamie dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu).

Ja ir neskaidrības par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu, rakstot uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanot uz tālruni +37167501593.