Šīs vadlīnijas sniedz norādes visiem masu vakcinācijas centru īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, kas jāņem vērā, veidojot masu vakcinācijas centrus, kāds tehniskais nodrošinājums ir jānodrošina, kā jāveido centra iekārtojums un kādi koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanas līdzekļi jāizmanto, lai centru darbība būtu droša un vakcinācija norisinātos pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Ieteikumi ir attiecināmi uz visiem centriem neatkarīgi no to veida vai izmēriem. Jebkurš telpu īpašnieks vai apsaimniekotājs var pārliecināties kādas papildu darbības ir iespējams veikt, lai organizētu centra darbību, kas ir drošs gan tā apmeklētājiem, gan personālam.