Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no valsts budžeta līdzekļiem iegādāto individuālo aizsarglīdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) piegāde ambulatorajām ārstniecības iestādēm no 2020. gada 27. aprīļa tiek veikta ar Latvijas pasta starpniecību.

  • 2020. gada aprīlī ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD un sniedz sekundāros veselības aprūpes vai zobārstniecības pakalpojumu, ar Latvijas pasta starpniecību tika piegādāti aprīļa mēnesim plānotie, bet iepriekš nepiegādātie respiratoru un aizsargmaksu apjomi (sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem tika piegādāti respiratori, zobārstniecības pakalpojumu sniedzējiem tika piegādāti gan respiratori, gan sejas aizsargmaskas).
  • No 2020. gada 5. maija tika veikta sejas aizsargmasku un respiratoru izdale maija mēnesim ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD un tām ārstniecības iestādēm, kas aizpildīja anketu NVD mājas lapā par aizsarglīdzekļu nepieciešamību.
  • No 2020. gada 1. jūnija tika turpināta sejas aizsargmasku un respiratoru piegāde ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD, un tām ārstniecības iestādēm, kas aizpildīja anketu NVD mājas lapā par aizsarglīdzekļu nepieciešamību maksas pakalpojumu sniedzējiem. Ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar NVD, individuālo aizsarglīdzekļu apjoms tiks piegādāts diviem mēnešiem – jūnijam un jūlijam, bet tām ārstniecības iestādēm, kas aizpildīja anketu NVD mājas lapā, aizsarglīdzekļu apjoms tiks piegādāts vienam mēnesim – jūnijam.
  • 2020. gada septembrī notika pēdējā individuālo aizsarglīdzekļu (IAL) piegāde ārstniecības iestādēm, kas ir līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. IAL apjoms līgumpartneriem tiks piešķirts līdz 2020. gada beigām. Ģimenes ārstu prakses un feldšerpunkti tiks nodrošināti ar sejas aizsargmaskām, respiratoriem un aizsargbrillēm, bet zobārstniecības iestādes, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzēji un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji tiks nodrošināti ar sejas aizsargmaskām un respiratoriem.
  • No 2020.  gada 27.  novembra uzsākta papildus sejas aizsargmasku un respiratoru piegāde ģimenes ārstu praksēm un feldšerpunktiem, kuri pieteicās caur pieteikuma anketu. Papildus apjomi tiek piešķirti valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai līdz 2020.gada beigām.

1) Piegādes princips aprīļa-septembra izdales apjomiem:

Piegādes notiek uz ārstniecības iestādes juridisko adresi, kas norādīta Ārstniecības iestāžu reģistrā vai uz atbilstošu pasta nodaļu pēc ārstniecības iestādes juridiskās adreses.

Savas ārstniecības iestādes aktuālos datus (juridisko adresi, kontaktinformāciju - e-pasta adresi un tālruņa numuru) var apskatīt Veselības inspekcijas mājas lapā – www.vi.gov.lv, sadaļā – Ārstniecības iestāžu reģistrs, pārbaudot savas ārstniecības iestādes datus.

! Latvijas pasts pirms piegādes veikšanas sazinās ar ārstniecības iestādi pa uzrādīto tālruņa numuru Ārstniecības iestāžu reģistrā. Ja gadījumā juridiskā adrese, kā piegādes adrese ārstniecības iestādei nav ērta, saziņas brīdī ārstniecības iestāde ir tiesīga vienoties ar Latvijas pastu par citu piegādes adresi.

Ar kurjera starpniecību apjomi tika piegādāti:

  • Rīgas pilsētas ambulatorajām ārstniecības iestādēm;
  • Tām ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku apjoms uz ārstniecības iestādi ir virs 1250 gab.

Uz atbilstošu pasta nodaļu:

  • Tām ambulatorajām ārstniecības iestādēm, kuru piegādājamais aizsargmasku apjoms mēnesim ir zem 1250 gab. un, kuras atrodas ārpus Rīgas.

2) Piegādes princips papildus izdales apjomiem:

Piegāde notiek ar kurjera starpniecību uz ārstniecības iestādes faktisko adresi. Latvijas pasts pirms piegādes veikšanas sazinās ar ārstniecības iestādi pa pieteikuma anketā uzrādīto tālruņa numuru. Ja gadījumā faktiskā adrese, kā piegādes adrese ārstniecības iestādei nav ērta, saziņas brīdī ārstniecības iestāde ir tiesīga vienoties ar Latvijas pastu par citu piegādes adresi.

Pēc individuālo aizsarglīdzekļu saņemšanas lūgums atbildīgo personu pārbaudīt saņemtā individuālās aizsardzības līdzekļu apjoma atbilstību NVD mājas lapā publicētajā sarakstā norādītajam apjomam, kā arī aizpildīt un parakstīt apliecinājumu par saņemšanu (skat. paraugu e-pasta pielikumā) un atsūtīt to uz e-pastu:  gramatvediba@vmnvd.gov.lv.  

Stacionārajām ārstniecības iestādēm un Veselības ministrijas resora iestādēm IAL izsniegšana tiek organizēta no Valsts materiālo rezervju noliktavas pēc sastādīta individuālā grafika, pamatojoties uz NVD iepriekš iesniegto informāciju par nepieciešamajiem IAL apjomiem konkrētajai stacionārajai ārstniecības iestādei.

Zemāk pieejami individuālo aizsarglīdzekļu saraksti, kas tika izdalīti ārstniecības iestādēm:

  • Informācija atspoguļota sadalījumā pa filiālēm un pakalpojumu veidiem (ģimenes ārsti, sekundāri veselības aprūpes pakalpojumi (SAVA), mājas aprūpe, zobārstniecība, kas ir attiecināmi uz NVD līgumpartneriem un atsevišķi sadaļa – maksas pakalpojumi, kas attiecināma uz ārstniecības iestādēm, kas aizpildījušas anketu NVD mājas lapā par individuālo aizsardzības līdzekļu nepieciešamību) izdalāmais sejas aizsargmasku un respiratoru skaits.
  • Stacionārajām ārstniecības iestādēm informācija atspoguļota sadalījumā pa ārstniecības iestādēm, norādot izdalāmo sejas aizsargmasku un respiratoru skaitu.