Veselības aprūpe


E-veselība


Medikamenti


Ārstniecības riska fonds


Nacionālā veselības dienesta darbība

         (NVD rīkojums 21.06.2023. Nr. 16-2/165/2023

  • Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis                                                                                                                                                       (MK 03.09.2013. noteikumi Nr.744) 


Citi noteikumi