Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var pieteikties vai atteikties saņemt informāciju par savām, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu plānotajām (vai nepieciešamajām) vai notikušām aktivitātēm veselības jomā, kā arī norādīt vēlamo paziņojumu saņemšanas kanālu.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Atgādinājumi pacientam", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērts pakalpojuma rezultāta ekrānforma.