Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu aktuālās receptes, saņemt pārskatu par iegādātajiem ārstniecības līdzekļiem un paziņojumus par jaunu recepšu izveidi.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Manas e-receptes", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Tiek atvērta forma, kurā Lietotājam ir jāizvēlas darbība par kuru vēlas saņemt datus "Pārskats par derīgajām receptēm” vai "Izrakstīto un saņemto ārstniecības līdzekļu pārskats".

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta pakalpojuma rezultāta ekrānforma.