Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var noteikt piekļuvi ārstiem saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu medicīnas datiem.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Noteikt piekļuvi ārstiem maniem medicīnas datiem", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Lai noteiktu piekļuvi medicīnas datiem, izvēlieties "Atļauta piekļuve" vai "Aizliegta piekļuve".

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērts pakalpojuma rezultāta ekrānforma.