Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju (rezultātus) par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu veselības aprūpes pakalpojumiem un to rezultātiem.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta pakalpojuma rezultāta ekrānforma, kurā tiek atlasīti pacientam veiktie veselības aprūpes pakalpojumi un to rezultāti.