Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var iesniegt reģistrācijas vai pārreģistrācijas pieteikumu par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildniecībā esošām personām pie ģimenes ārsta, kā arī pārskatīt visus reģistrācijas pieteikumus un to statusus.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Reģistrēties pie ģimenes ārsta", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Tiek attēlots paziņojums "Jūsu reģistrācijas pieteikums tiks nosūtīts Jūsu izvēlētajam ģimenes ārstam"