Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt visu informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu saņemtajiem nosūtījumiem uz medicīniskiem pakalpojumiem un to statusiem.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Saņemtie nosūtījumi", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta pakalpojuma rezultāta ekrānforma.