Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var saņemt detalizētu informāciju par sev, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā esošām personām veiktajiem pierakstiem uz medicīnas pakalpojumiem, un atgādinājumu par pierakstu.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Veiktie pieraksti uz medicīnas pakalpojumiem", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta ekrānforma.