Uzmanību! 

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu, tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un mācību iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs no 21.oktobra.

20. oktobrī testēšana nav obligāta. Skolās, kur testēšana jau ieplānota, tā tiks nodrošināta. 21.un 22.oktobrī iknedēļas skolēnu un izglītības iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs nenotiek! Vairāk informācija - https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/par-skolenu-testesanu-skolas-brivlaika?fbclid=IwAR2p4JdwFYu7Qlbfmvwhikqm1DwBrD0PuzVhI1ULf8Sa5zPDOytHZI5C3oM

 

No 1. oktobra  rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādēs tiks veikta ar jaunu “košļājamo kociņu” metodi. Ieviešot jauno testēšanas metodi, izglītojamo testa paraugi, vienas klases ietvaros,  tiks izmeklēti kopā, līdz ar to arī testēšanas rezultāts attieksies uz visu klasi.

Kāpēc ir nepieciešama Covid-19 testēšana izglītības iestādēs?

Mācības klātienē saistītas ar augstāku epidemioloģisko risku. Ņemot vērā Delta vīrusa varianta straujo izplatību, ir svarīgi mazināt vīrusa izplatības riskus izglītības iestāžu darbinieku un bērnu vidū, un pēc iespējas agrāk identificēt inficētos. Tas ļaus novērst infekcijas izplatīšanos starp grupām un klasēm, kā arī bērnu ģimenes locekļu, starp kuriem var būt riska grupas cilvēki, inficēšanos, un vīrusa pārnēsāšanu sabiedrībā.

Kā notiek testēšana?

  1. Katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu.
  2. Laboratorijas sazinās ar savām sadarbības skolām un vienojas par precizētu testējamo personu sarakstu iesniegšanu, t.sk. no sarakstiem izslēdzot personas, kam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pilns saraksts iesniedzams vienreiz pirms rutīnas skrīninga uzsākšanas, turpmāk aktualizējot to ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms plānotās nākamās paraugu paņemšanas.
  3. Laboratorija sagatavo testēšanas komplektus un nodrošina to nogādāšanu izglītības iestādēs.
  4. Laboratorijas veido pastāvīgo nedēļas grafiku ar datumiem un precīziem laikiem, kad laboratorijas kurjers ieradīsies konkrētajā skolā, lai paņemtu skolas sagatavotos paraugus testēšanai un izsniegtu testēšanas komplektus nākamai nedēļai. Laboratorijas grafiku publicē savā mājaslapā, izmaiņu gadījumā informējot skolas un publicējot izmaiņas mājaslapā ne vēlāk kā līdz iepriekšējās nedēļas pēdējās darba dienas plkst.12:00.

Covid-19 skrīninga testēšana  skolēniem tiek veikta vienu reizi nedēļā.

Ar laboratoriju paraugu savākšanas grafikiem var iepazīties šeit:

Paraugu nodošanas procesu koordinē izglītības iestāde, ievērojot drošus apstākļus.

Rezultāta saņemšana

Visus izglītojamo testēšanas rezultātus ievada E-veselības sistēmā un nosūta skolas darbiniekam, pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ir pieejams Covid-19 testēšanas pārskats, taču jāņem vērā, ka šim pārskatam ir informatīvs raksturs un tas nav pielīdzināms digitālajam Covid-19 sertifikātam. Pārskats nesatur QR kodu un to nevar izmantot pasākumu, ēdināšanas iestāžu u.c. apmeklēšanai.

Lai apskatītu Covid-19 testēšanas pārskatu, tīmekļvietnē jāpieslēdzas ar savu internetbanku vai citu rīku un jāizvēlas aizbildībā esošas personas profils. Savukārt jaunieši no 14 līdz 17 gadiem, kuriem ir pieejama pilnā internetbankas vai Smart ID versija, pārskatu var iegūt, pieslēdzoties ar savu identitāti.

Lai varētu nodrošināt maksimāli ātru rīcību, atklājot inficēšanās ar Covid-19 gadījumu izglītības iestādē, un saskaņā ar valstī noteikto kārtību pozitīva Covid-19 testa gadījumā rezultāti tiek paziņoti Slimību profilakses un kontroles centram un attiecīgajai izglītības iestādei.

Uzmanību! Skrīninga testēšanas rezultātā nav izveidojams digitālais Covid-19 sertifikāts. 

Laboratoriju kontaktinformācija jautājumu gadījumā

  • Centrālā laboratorija - skolas@laboratorija.lv (tiek izlasīts un apstrādāts darba dienās un brīvdienās no 8.00 līdz 21.00) +371 20333583 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00)
  • E. Gulbja laboratorija - izglitiba@egl.lv
  • MFD Laboratorija - 28333110, 25568270
  • Valsts zinātniskais institūts "BIOR" - bior@bior.lv +371 67620513; +371 25612829