INFORMĀCIJA ĢIMENES ĀRSTIEM

Par onkoloģisko pacientu vakcināciju pret COVID-19

Cilvēki ar onkoloģiskām slimībām ir jāuzskata par ļoti augsta riska grupu un viņu vakcinācija ir jāuzskata par prioritāru. RAKUS speciālisti, ņemot vērā ESMO (European Society of Medical Oncology) , EHA (European Hematology Association) un EBMT (European Blood and Bone Marrow Transplantation Group) rekomenācijas un nostājas par onkoloģisko pacientu vakcināciju, ir onkoloģiskos pacientus sadalījusi 3 grupās pēc vakcinācijas vietas un prioritātes:

  1. Vakcinācija tiks veikta RAKUS, jo slimnieks ir prioritārā grupā.
  2. Vakcināciju veiks ģimenes ārsts kā prioritārajai grupai.
  3. Vakcināciju veiks ģimenes ārsts - pēc vecuma grupas, kurā pacients ietilpst.

Vakcinācijas vieta

Indikācijas

RAKUS Vakcinācijas kabinets

Prioritāra grupa:

  1. Pirmreizēji pacienti ar pierādītu onkoloģisku diagnozi, kuriem tūlīt jāuzsāk ārstēšanu;
  2. Slimnieki un donori, no kuriem plānots savākt perifērisko asiņu cilmes šūnas tālākai transplantācijai.

 

Ģimenes ārsta prakse

Prioritāra grupa:

  1. Onkoloģiskie pacienti, kuriem ir aktīvs audzējs un kuri šobrīd saņem ārstēšanu;
  2. Onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, ir sasniegta remisija/ izārstēšana, bet nav pagājis vairāk par 5 gadiem.

 

Ģimenes ārsta prakse

Plānveidā:

Onkoloģiskie slimnieki, kuri ir saņēmuši terapiju onkoloģiskas slimības dēļ, ir sasniegta remisija/ izārstēšana un ir pagājis vairāk par 5 gadiem

 

Neskaidros jautājumos par konkrēta onkoloģiskā pacienta, kas ārstējas RAKUS, vakcināciju, sūtīt uz e-pastu: vakcinacija.onkologija@aslimnica.lv (onkologa-ķīmijterapeita konsultācija) vai vakcinacija.hematologija@aslimnica.lv (hematologa konsultācija), norādot: slimnieka vārds, uzvārds, personas kods, diagnoze, jautājums.

Svarīgi ievērot!

Ja slimnieks onkoloģiskas hematoloģiskas slimības ārstēšanā ir saņēmis Rituximab vai Obinutuzumab, tad vakcināciju var veikt tikai 6 mēnešus pēc pēdējās medikamentu ievadīšanas reizes!

Neskaidrības gadījumā sazināties ar hematologu: vakcinacija.hematologija@aslimnica.lv

Atsauces:

  1. COVID-19 vaccination in cancer patients: ESMO statements: https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination
  2. CORONAVIRUS DISEASE COVID-19: EBMT RECOMMENDATIONS VERSION 14 – January 12, 2021: EBMT COVID-19 guidelines v.14...pdf
  3. EHA statement on COVID-19 vaccination in patients with hematological cancer: https://ehaweb.org/covid-19/eha-statement-on-covid-19-vaccines/recommendations-for-covid-19-vaccination-in-patients-with-hematologic-cancer/