Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru “Agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2023. gada 1.jūnija”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2023. gada 1.jūnija pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Pieteikumu valsts apmaksāto agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2023. gada 1.jūnija pretendenti var iesniegt līdz 2023. gada 24. maija plkst. 17:00, nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv.

* Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” 4.1.1.apakšpunkts un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2. apakšpunkts.