Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru “Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2023.gada 1.janvāra”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2023.gada 1.janvāra pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2023.gada 1.janvāra pretendenti var iesniegt 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2022. gada 14. novembrim plkst. 17:00, iesniedzot elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

* Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” 4.2.apakšpunkts un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2. apakšpunkts.