Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru “Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2024.gada 1.janvāra”.

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2024.gada 1.janvāra pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2024.gada 1.janvāra pretendenti var iesniegt 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2023. gada 22.novembrim plkst. 17:00, iesniedzot elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz Dienesta elektroniskā pasta adresi atlase@vmnvd.gov.lv.

* Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta nolikums” 4.2.apakšpunkts un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 5.2. apakšpunkts.