Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) Nacionālais veselības dienests (NVD) apņemas veidot un uzturēt savu tīmekļvietni www.vmnvd.gov.lv piekļūstamu.

Tīmekļvietnei ir veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums, izmantojot Vides un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir NVD tīmekļvietne?

NVD tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  1. Izmantojot Wave rīku konstatēts, ka vietnē atsevišķās vietās ir zems krāsu kontrasts. Esošā krāsu shēma atbilst nozares krāsu standartam;
  2. Izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem;
  3. Dažviet nav pievienoti alternatīvie teksti vai tie ir nekorekti.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Ja ir nepieciešams saņemt saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām nosūtīt pieprasījumu NVD, rakstot e-pasta vēstuli uz nvd@vmnvd.gov.lv  

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietni atbildīgā struktūrvienība ir Sabiedrisko attiecību nodaļa:

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja - Evija Štālberga, NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.