No 2021. gada 2. jūnija vakcinācijai pret Covid – 19 var pieteikties jaunieši vecumā no 12 - 15 gadiem, tāpat arī turpinās jau iepriekš uzsāktā vakcinācija 16 – 17 gadus veciem jauniešiem.

Vakcinācija pret Covid-19 12 – 17 gadus veciem jauniešiem notiek ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty un Spikevax (Moderna) vakcīnu. Piesakoties, svarīgi pārliecināties, ka izvēlētajā vakcinācijas punktā ir pieejamsa šo tipu vakcīnas. Tās ir pieejamas liela mēroga vakcinācijas centros un citās ārstniecības iestādes vai ģimeņu ārstu praksēs.

Jaunieti vecumā no 12 – 13 gadiem vakcinācijai var pieteikt vecāki:

  1. Tuvākajā ārstniecības iestādē vai pie ģimenes ārsta, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas punktā ir pieejamas Pfizer – BioNTeCH ražotā vakcīna Comirnaty un Spikevax (Moderna) vakcīna. 

Informācija par pieejamajiem vakcīnu veidiem vakcinācijas kabinetos atrodama šeit.

Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija ir atrodama šeit.

  1. Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.

Jauniešiem vecumā no 12 – 13 gadiem vakcinācija ir jāveic vecāka (mātes, tēva vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtnē!

Nepieciešamie dokumenti, ierodoties uz vakcinācijas kabinetu:

  1. Likumiskajam pārstāvim pase vai personas apliecība;
  2. Likumiskajam pārstāvim apliecinošs dokuments par bērnu – ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta pilnvara;
  3. Jaunietim pase vai personas apliecība (ja ir).

 Jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem vakcinācijai var pieteikties:

  1. Vietnē www.manavakcina.lv, ja personai ir internetbankas pilnā versija un iespēja autentificēt sevi portālā www.latvija.lv, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.
  2. Zvanot pa tālruni 8989, izvēloties sev ērtu vakcinācijas vietu, datumu un laiku.
  3. Tuvākajā ārstniecības iestādē vai pie ģimenes ārsta, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas punktā ir pieejamas Pfizer – BioNTeCH ražotā vakcīna Comirnaty un Spikevax (Moderna) vakcīna. 

Informācija par pieejamajiem vakcīnu veidiem vakcinācijas kabinetos atrodama šeit.

Vakcinācijas kabinetu kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Ierodoties uz vakcinācijas kabinetu, jaunietim jāņem līdzi pase vai personas apliecība.