Statuss:
noslēdzies
Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008/002. Projekts tika īstenots līdz 2015. gada 28. novembrim.

Projekta mērķis ir 2012. gada 12. jūnijā ar Ministru kabineta protokola lēmumu Nr. 33 apstiprinātās E-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas aktivitāšu īstenošanas plāns. Projekts nodrošina pēctecību I kārtas e-veselības projektu (sk. iepriekšējo trīs projektu aprakstus) ietvaros izstrādāto funkcionalitāšu attīstībai, ievērojot kopīgās Eiropas Savienības iniciatīvas un prioritātes e- veselības jomā Latvijā.

Projekta mērķu sasniegšanai tika veiktas četras aktivitātes:

  • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšana;
  • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas darbības paplašināšana;
  • vienotās E-veselības informāciju komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveide;
  • publicitātes aktivitātes.

Informācija par plānotajām aktivitātēm pieejama Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" e-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts. Lai noskaidrotu atbildes uz citiem Jūs interesējošiem jautājumiem par E-veselības ieviešanu, aicinām rakstīt e-pastu uz eveseliba@eveseliba.gov.lv.