Statuss:
noslēdzies
Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Vienošanās ID. Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/015. Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 29. decembrim.

Projekta mērķi:

  • nodrošināt vienotu pieeju informācijas drošībai un personas datu aizsardzībai veselības nozarē;
  • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu veselības nozarē;
  • palielināt pacientu informētību par veselības jautājumiem un motivāciju sekot līdzi savai veselībai. Izveidojot veselības portālu, nodrošināt pacientiem un ārstiem pieeju personalizētai informācijai un elektroniskiem pakalpojumiem;
  • palielināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
  • palielināt ārstu darba produktivitāti.