Statuss:
noslēdzies
Eiropas Reģionālā attīstības fonda logo

Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003. Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 7. decembrim.

Projekta mērķi:

  • ārstiem nodrošināt efektīvāku recepšu izrakstīšanas procesu;
  • ārstiem nodrošināt vairāk informācijas par to, kā pacienti lieto medikamentus;
  • nodrošināt ārstus un pacientus ar pilnīgāku un objektīvāku informāciju par pacientu lietotajiem medikamentiem;
  • nozares vadībai nodrošināt labāku uzraudzību un informāciju par medikamentu apriti;
  • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu aptiekās.