Statuss:
īstenošanā
Eiropas Sociālā fonda logo

1. sesija - Pacientu drošības kultūra ierobežotu resursu apstākļos

 

2. sesija - Invazīvo procedūru drošības standarti: komandas un cilvēkfaktora loma

3. sesija - Multidisciplināra pieeja sepses prevencijai, agrīnai atklāšanai un ārstēšanai

4. sesija - Labās prakses piemēri pacientu drošības un kvalitātes nodrošināšanai slimnīcās