Ārpus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai valstīm, kuras nav pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai, veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Savukārt, ja persona ir saņēmusi sadarbspējīgu digitālo sertifikātu citā ES dalībvalstī vai valstī, kas ir pievienojusies vienotajai ES digitālajai vārtejai, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju E-veselībā nav nepieciešams veikt.  

Gadījumā, ja valsts, kurā veikta vakcinācija, ir pievienojusies iepriekš minētajai vārtejai, bet neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, Nacionālais veselības dienests (NVD) veic vakcinācijas fakta atzīšanu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu. Valstu saraksts, kuras ir pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai tiek publicēts Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA -European Medicines Agency) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO jeb WHO - World Health Organization) reģistrētām Covid-19 vakcīnām: 

 • Vaxzevria (Covid-19 Vaccine AstraZeneca); 
 • Covid-19 Vaccine Spikevax (Moderna); 
 • Covid-19 Vaccine Janssen; 
 • Comirnaty (BioNTech-Pfizer);
 • Covishield;
 • Covaxin;
 • BBIBP-CorV;
 • CoronaVac (Sinovac).

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā nolasāms QR kods:

Jāņem vērā, ka:

 • NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
 • Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.  

Persona var iesniegt: 

 • Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, kuras formu noteikusi un pastiprinājusi PVO Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos un Latvijas Republikas Ministru kabinets 2007.gadā tos ir ratificējis. Šo noteikumu 36.pants attiecas uz vakcināciju un citu profilaksi ceļotājiem un paredz izsniegt vakcinācijas vai profilakses apliecību. 
 • Cits dokuments (piemēram, ārstniecības iestādes izsniegts sertifikāts vai apliecinājums), kurā ir ietverts personas vārds, uzvārds, personas identifikators, saņemtās vakcīnas nosaukums un sērijas numurs, vakcinācijas datums un saņemtās potes kārtas numurs un skaits, kā arī dokumenta izsniegšanas datums un tā izsniedzējas iestādes/uzņēmuma nosaukums un izsniedzēja vārds, uzvārds. Citu valstu apliecinājumu paraugi ir pieejami šeit.  

Dokumentu uzticamība: