Ja Jums ir nepieciešams uzsākt ārstēšanos slimnīcā (stacionārā), ģimenes ārstam vai speciālistam:

  • jāizsniedz nosūtījums uz slimnīcu, kam pievienots izraksts ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato nosūtīšanas mērķi un Jūsu veselības stāvokli;
  • kopīgi ar Jums jāizvēlas slimnīca, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību; 
  • jāvienojas ar Jums un ārstniecības iestādi par stacionēšanas laiku, par ko jāveic atzīme nosūtījumā. 

Ja ģimenes ārsts vai speciālists lems, ka veselības aprūpes pakalpojumu slimnīcā Jums nepieciešams saņemt neatliekamā kārtā, viņš var izsniegt nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to arī ģimenes ārstu.

Ja Jums pēkšņi pasliktināsies veselība, kas radīs apdraudējumu dzīvībai, nepieciešams izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, zvanot 113. Brigāde sniegs palīdzību, izvērtēs Jūsu veselības stāvokli un nogādās Jūs tuvākajā slimnīcā, kura var sniegt nepieciešamo veselības aprūpi. 

Ja vērsīsieties slimnīcā pēc savas iniciatīvas, uzņemšanas nodaļā tiks veikti nepieciešamie diagnostiskas izmeklējumi, izvērtētas medicīniskās indikācijas un pieņemts lēmums par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatēs, ka veselības aprūpes pakalpojums nav sniedzams neatliekamā kārtā, tā rakstiski sniegs stacionēšanas atteikumu un informēs par iespēju saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus.