Ronapreve REGN-COV2 (Casirivimab/Imdevimab):

 

Tocilizumab:

 

Lagevrio (Molnupiravirum):

 

Sotrovimab:

 

Covid - 19 medikamenti:

1. Paxlovid (Nirmatrelvir/ Ritonavir): 

2. Evusheld (Tiksagevimab/ Cilgavimab):

 

Medikamenta Remdesivir izsniegšanas kārtība ārstniecības iestādēm: