Līguma paraugs

Līguma pielikumi

3. pielikums - Svītrots

Līguma 7.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

7.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

7.1.28. Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšana, zem kura atrodas apakšpunkti bez numuriem: