Līguma paraugs

Līguma pielikumi

Līguma 6.1. punktā minētā Nacionālā veselības dienesta sagatavotā informācija

6.1.1. Uzskaites dokumentu aizpildīšanai nepieciešamie klasifikatori

6.1.29. Parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nodrošināšana:

Līguma 6.3. punktā minētie pārskati

(jāiesniedz trīs reizes gadā: līdz kārtējā gada 30. aprīlim, līdz 31. jūlijam un līdz nākošā gada 31. janvārim)