Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 24. un 31. punktu Nacionālais veselības dienests publicē valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītājus.

2019. gads

    2018. gads