Nacionālā veselības dienesta darbības stratēģija 2021. gadam ir iestādes plānošanas dokuments, kurš ietver Nacionālā veselības dienesta kompetencē esošos politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, un ir balstīts uz Nacionālā veselības dienesta nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros.

Nacionālā veselības dienesta darbības stratēģija 2021. gadam pamatojas uz Veselības ministrijas darbības stratēģiju 2019. - 2021. gadam un veselības aprūpes politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un ietver mehānismus šo prioritāšu īstenošanai.

Nacionālā veselības dienesta darbības stratēģijā 2021. gadam noteiktās prioritātes un uzdevumi tiks ņemti vērā izstrādājot ikgadējo Nacionālā veselības dienesta darbības plānu.