Šobrīd notiek darbs pie Nacionālā veselības dienesta 2024.-2027.gada stratēģijas, kuras mērķis ir stiprināt Nacionālo veselības dienestu kā uz pakalpojumu attīstību, kvalitāti un ilgtspēju, kā arī klientu un darbinieku labbūtību orientētu profesionālu valsts pārvaldes iestādi.

 

Nacionālā veselības dienesta darbības stratēģija 2021. gadam ir iestādes plānošanas dokuments, kurš ietver Nacionālā veselības dienesta kompetencē esošos politikas plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, un ir balstīts uz Nacionālā veselības dienesta nolikumā noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros.

Nacionālā veselības dienesta darbības stratēģija 2021. gadam pamatojas uz Veselības ministrijas darbības stratēģiju 2019. - 2021. gadam un veselības aprūpes politikas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un ietver mehānismus šo prioritāšu īstenošanai.