Darbinieki

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks
is.drosiba [at] vmnvd.gov.lv