Uzaicinājuma atjaunošana

Dzemdes kakla vēža un krūšu profilaktiskās pārbaudes var veikt arī tad, ja uzaicinājuma vēstule nav paņemta līdzi. Piemēram, ja tā ir nozaudēta vai tikusi nosūtīta, bet diemžēl nav saņemta. Informācija par nosūtītās uzaicinājuma vēstules numuru un nosūtīšanas datumu ārstniecības iestādēs ir pieejama elektroniski, līdz ar to visa nepieciešamā informācija valsts apmaksātas pārbaudes veikšanai ir pieejama pakalpojuma saņemšanas vietā.

Ja tomēr vēlaties atjaunot uzaicinājuma vēstuli papīra formātā, ir iespējams izgatavot tās kopiju (ja tā ir bojāta, pilnīgi vai daļēji nozaudēta). Uzaicinājuma vēstules un skrīningtestēšanas kartes kopiju var saņemt:

  • Vēršoties sava ģimenes ārsta praksē.
  • Vēršoties klātienē kādā no Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām (līdzi ņemot pasi vai personas apliecību).
  • Vēršoties ārstniecības iestādēs, kas nodrošina skrīninga pakalpojumus (līdzi ņemot pasi vai personas apliecību).

Uzaicinājuma vēstuļu paraugi

Jaunā parauga uzaicinājums dzemdes kakla pārbaudei:

Jaunā parauga uzaicinājums krūšu pārbaudei:

Skrīningtestēšanas karšu paraugi