Lai saņemtu konsultāciju par veikto veselības apdrošināšanas iemaksu atgriešanu vai citiem ar apdrošināšanu saistītiem jautājumiem, aicinām sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru vai kādu no teritoriālajām nodaļām atbilstoši dzīvesvietai.

Klientu apkalpošanas centrs - bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234, e-pasts: info@vmnvd.gov.lv

 Teritoriālā nodaļa  Tālrunis  E-pasts
 Rīgas, Pierīgas reģions (Rīgā)  67201282  riga@vmnvd.gov.lv
 Zemgales reģions (Jelgavā)  63027249  zemgale@vmnvd.gov.lv
 Kurzemes reģions (Kuldīgā)  63323471  kurzeme@vmnvd.gov.lv
 Vidzemes reģions (Smiltenē)  64772301  vidzeme@vmnvd.gov.lv
 Latgales reģions (Daugavpils)  65422236           latgale@vmnvd.gov.lv