Noteiktām iedzīvotāju grupām valsts apmaksā vakcināciju pret gripu. Lai veiktu vakcināciju, iedzīvotājam ir jāvēršas sava ģimenes ārsta praksē. 

2023.-2024. gada sezonā 100 % valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt :

 • bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot);
 • bērni vecumā no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:
 1. bērni ar hroniskām plaušu slimībām;
 2. bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
 3. bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
 4. bērni ar hroniskām nieru slimībām;
 5. bērni ar imūndeficītu;
 6. bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju;
 7. bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum;
 • grūtnieces;
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;
 • ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;
 • ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti;
 • personas vecumā no 65 gadiem;
 • personas, kuras pieder pie šādām veselības riska grupām:
 1. personas ar hroniskām plaušu slimībām;
 2. personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
 3. personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;
 4. personas ar hroniskām nieru slimībām;
 5. personas ar imūndeficītu;
 6. personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;
 7. personas ar psihiskām slimībām

Vairāk informācijas par vakcināciju pret gripu var noskaidrot Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.