Pārskats par ambulatorai veselības aprūpei plānotiem līdzekļiem, noslēgtiem līgumiem un faktisko izpildi līguma ietvaros 

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums1

1.

1 x ceturksnī

1 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.  

 

Pārskati par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (SAVA)

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums2

1.

1 x ceturksnī

2.

1 x ceturksnī

3.

1 x ceturksnī

4.

1 x ceturksnī

5.

1 x ceturksnī

6.

1 x ceturksnī

2 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2022. gada 12  mēnešos

Nr.

Datu veids

Datu atjaunošanas biežums3

1.

1 x ceturksnī

2.

1 x ceturksnī

3.

1 x ceturksnī

4.

1 x ceturksnī

5.

1 x ceturksnī

6.

1 x ceturksnī

3 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

 

Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā zobārstniecībā

   Nr.

   Datu veids

   Datu atjaunošanas biežums4

   1.

   1 x ceturksnī

   2.

   1 x ceturksnī

   3.

   1 x ceturksnī

   4.

   1 x ceturksnī

   5.

   1 x ceturksnī

   6.

   1 x ceturksnī

   4 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

    

   Pārskats par veiktā darba apjomu valsts apmaksātajā veselības aprūpē mājās

    

   Nr.

   Datu veids

   Datu atjaunošanas biežums5

   1.

   1 x ceturksnī

   2.

   1 x ceturksnī

   3.

   1 x ceturksnī

   4.

   1 x ceturksnī

   5.

   1 x ceturksnī

   6.

   1 x ceturksnī

   5 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.

    

   Pārskats par noslēgtajiem līgumiem un veiktā darba apjomu laboratoriskajiem un histoloģiskajiem pakalpojumiem

    Nr.

    Datu veids

    Datu atjaunošanas biežums6

    1.

    1 x ceturksnī

    2.

    1 x ceturksnī

    3.

    1 x ceturksnī

    4.

    1 x ceturksnī

    5.

    1 x ceturksnī

    6.

    1 x ceturksnī

    6 Noslēdzoties pārskata periodam, dati tiek sagatavoti un publiskoti līdz aiznākamā mēneša beigām.