Laika posmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim turpinās pilotprojekts, kura ietvaros ir paredzēta valsts apmaksāta SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas testa veikšana ārstniecības iestāžu apmeklētājiem pirms ambulatora veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, izņemot iedzīvotājus, kuru apmeklējums ir saistīts tikai ar:

  • Covid-19 vakcināciju;
  • Covid-19 laboratoriskiem izmeklējumiem.

Testēšana tiek veikta ārstniecības iestādēs, kuras ir brīvprātīgi pieteikušās dalībai pilotprojektā. Apmeklētāju testēšanu tiek veikta pie ieejas ārstniecības iestādē un tās rezultāts tiek sagatavots 15 min. laikā. Testu jāveic arī tiem iedzīvotājiem, kuriem ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Testēšanas mērķis ir nodrošināt epidemioloģiski drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, tādējādi arī mazinot slimības izplatību sabiedrībā.

No 2021. gada 1. novembra SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšana apmeklētājiem pirms ambulatora veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas tiek veikta noteiktās ārstniecības iestādēs, kuras piedalās pilotprojektā (tuvākajā laikā saraksts tiks papildināts):

 

Pakalpojuma saņemšana ārstniecības iestādē, kas nav minēta sarakstā

Ārstniecības iestādēs, kas nav minētas sarakstā, antigēna noteikšanas tests pirms ambulatora veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas netiek veikts. Šajās iestādēs pakalpojumus sniedz iedzīvotājiem, kuriem ir digitālais Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Personām, kurām minētā sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu, ja tas noteikts SPKC tīmekļvietnē publicētajā algoritmā, vai arī pirms pakalpojuma saņemšanas informē iedzīvotāju, ka pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams uzrādīt Covid-19 testa rezultātu.

 

Rīcība pozitīva un negatīva testa gadījumā

Gadījumā, ja SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanas testa rezultāts ir pozitīvs, ir nepieciešams veikt apstiprinošo SARS-CoV-2 vīrusa RNS testu. Šajā gadījumā ārstniecības iestāde izvērtē vai plānoto ambulatoro pakalpojumu var saņemt klātienē, novirzot pacientu īpašā plūsmā, vai pakalpojumu var saņemt attālināti, vai to pārcelt.

Rīcības shēma