Ārvalstīs veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Ja persona ir saņēmusi darbspējīgu digitālo sertifikātu citā Eiropas valstī, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju e-veselībā nav nepieciešams veikt. 

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA -European Medicines Agency) reģistrētām Covid-19 vakcīnām: 

  • Vaxzevria (Covid-19 Vaccine AstraZeneca); 
  • Covid-19 Vaccine Spikevax (Moderna); 
  • Covid-19 Vaccine Janssen; 
  • Biontech-Pfizer Comirnaty.

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Iesnieguma iesniegšana

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt: 

Jāņem vērā, ka:

  • NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
  • Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.  

Persona var iesniegt: 

Dokumentu uzticamība: