Ārpus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai valstīm, kuras nav pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai, veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Savukārt, ja persona ir saņēmusi sadarbspējīgu digitālo sertifikātu citā ES dalībvalstī vai valstī, kas ir pievienojusies vienotajai ES digitālajai vārtejai, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju E-veselībā nav nepieciešams veikt.  

Gadījumā, ja valsts, kurā veikta vakcinācija, ir pievienojusies iepriekš minētajai vārtejai, bet neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, Nacionālais veselības dienests veic vakcinācijas fakta atzīšanu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu.  

Valstu saraksts, kuras ir pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai tiek publicēts Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_lv.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA -European Medicines Agency) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO jeb WHO - World Health Organization) reģistrētām Covid-19 vakcīnām. 

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Iesnieguma iesniegšana

Iesnieguma veidlapa

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt: 

Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā  nolasāms QR kods:

Jāņem vērā, ka:

  • NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
  • Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.  

Persona var iesniegt: 

Dokumentu uzticamība: