Pieteikšanās un līguma noslēgšana ar NVD par pacientu vakcināciju pret Covid-19

 • Vai vēl varu noslēgt līgumu par pacientu vakcināciju pret Covid-19?

Jā, ikviena ģimenes ārsta prakse var noslēgt līgumu par vakcināciju, ja tā spēj ievērot kārtību, kas tiek prasīta vakcinācijas iestādei – ir tam paredzēts personāls un telpu aprīkojums ļauj nodrošināt vakcīnu uzglabāšanu un vakcinācijas veikšanu un vakcinācijas fakta ievadi E-veselībā.

 • Kā var noslēgt līgumu par pacientu vakcināciju pret Covid-19?

Ģimenes ārsta prakse ir ārstniecības iestāde, kam ir tiesības veikt vakcinācijas pakalpojumus. Vakcinācijas līgumu var gan noslēgt, gan atteikties no tā, rakstot iesniegumu NVD teritoriālajai nodaļai. Gan pieteikšanos, gan atteikšanos var veikt jebkurā brīdī. Līgumu par vakcināciju NVD slēdza ar ārstniecības iestādi, kurai ir personāls un telpas apskates veikšanai pirms vakcinācijas un pašas vakcinācijas veikšanai un var nodrošināt vakcinācijas fakta ievadi E-veselībā.

Dienesta teritoriālo nodaļu kontakti: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/teritorialas-nodalas

 • Kādi ir nosacījumi ģimenes prakses vietai, lai veiktu pacientu vakcināciju pret Covid-19?

Lai veiktu pacientu vakcināciju, ģimenes ārsta praksei ir jāievēro telpu un personāla nosacījumi, kas minēti Vakcinācijas rokasgrāmatā.

 • Kā es varu atteikties no pacientu vakcinācijas pret Covid-19?

Vakcinācijas līgumu var gan noslēgt, gan atteikties no tā, rakstot iesniegumu NVD teritoriālajai nodaļai. Gan pieteikšanos, gan atteikšanos var veikt jebkurā brīdī.

Vakcīnu pasūtīšanas kārtība

 • Cik bieži var pasūtīt vakcīnu?

Vakcīnas var pasūtīt līdz katras nedēļas ceturtdienai plkst.11:00 par tiem iedzīvotājiem, kas pieteikušies pie konkrētā ģimenes ārsta un atbilst konkrētā laika vakcinācijas prioritārajai grupai. Šobrīd prioritārā vakcinējamā grupa ģimenes ārstiem ir iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem un ārstniecības iestāžu darbinieki, kas ir izlēmuši vakcinēties.

 • Kā es varu pasūtīt vakcīnas?

Jums ir jāaizpilda vakcīnu pasūtījumu veidlapa un jānosūta SPKC uz e-pasta adresi: covid19vakcinas@spkc.gov.lv līdz katras ceturtdienas plkst. 11.00

Vakcīnu pasūtījuma veidlapu atradīsiet šeit:  https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinacija pirmajā izvēlnē Informācija vakcinācijas iestādēm par vakcīnu pasūtījumu pret Covid-19 infekciju

 • Vai vakcīnu piegādes grafiki var mainīties?

Jā, vakcīnu piegādes grafiki var mainīties, jo vakcīnu ražotāji maina savas plānotās piegādes, bet tas saistīts ar vēl neapstiprinātajām piegādēm. Ja esat saņēmuši apstiprinājumu no SKPC par savu pasūtījumu, tas būtiski nemainīsies. Rekomendējam vakcināciju laiku grafikus veidot pēc vakcīnu piegāžu saņemšanas laikā posmā, kamēr vakcīnu pieejamība valstī ir ierobežota.

 • Vai es varu atteikties no pasūtītajām vakcīnām?

SPKC aicina rūpīgi izvērtēt un plānot nepieciešamo vakcīnu daudzumu, bet, ja Jūs secināt, ka pasūtītās vakcīnas ir vairāk, kā nepieciešams, tad jāsazinās ar SPKC.

Ja seniori vecumā virs 70 gadiem ir jau pieteikušies vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, tad viņus otro reizi reģistrēt nevajag, jo visi seniori vecumā virs 70 gadiem tiks uzrunāti (pirmie saņēma uzaicinājumu 19.februārī, lielākā daļa pakāpeniski saņems uzaicinājumu, sākot no 24./25. februāra), un turpināsies šīs iedzīvotāju grupas regulāra atlasīšana no manavakcina.lv un 8989 datubāzes, lai viņus aicinātu vakcinēties, un ģimenes ārstiem, kas veic vakcināciju, tiks nosūtīti praksē reģistrēto personu saraksti, kas pieteikušies un ir vecumā virs 70 gadiem.

Vakcinācijas process

 • Jaunākā Vakcinācijas rokasgrāmatas versija publicēta šeit.

Prioritārās grupas un vakcinācijas kārtība

 • Kādas prioritārās grupas šobrīd tiek vakcinētas?

Šobrīd drīkst vakcinēt:

 • seniorus vecumā virs 70 gadiem,
 • medicīnas iestāžu darbiniekus  (ar darba vietas izziņu),
 • sociālās aprūpes centru darbiniekus un iedzīvotājus, ja to vakcinācija ir saskaņota ar  NVD
 • saskaņā ar noteiktām rekomendācijām pacientus, kuriem saskaņā ar ārsta lēmumu nepieciešama nopietna medicīniska manipulācija, tai skaitā augstu izmaksu vai augstas sarežģītības pakāpes operācija (piemēram, onkoloģiskie pacienti, pirms vai ķīmijterapijas laikā, pacienti un donori pirms orgānu vai cilmes šūnu transplantācijas, pacienti, kas ilgstoši uzturas stacionārā ārstniecības iestādē).

 

 • Kādas prioritārās grupas būs nākamās?

Nākamās rindā būs personas ar hroniskām slimībām (saskaņā ar rekomendācijām personu ar hroniskām slimībām vakcinācijas organizācijai, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē), bet visu pilno prioritāru grupu sarakstu varat apskatīt https://www.vm.gov.lv/lv/vakcinacija-pret-covid-19 izvēlnē Prioritāri vakcinējamo personu grupas.

 • Kad varēs vakcinēt citas prioritārās grupas?

Brīdī, kad senioru virs 70 gadiem pieteikumi vakcinēties būs zemi, tad tiks vērta vaļā nākošā prioritārā grupa.

Šobrīd būtiski visus seniorus virs 70 gadiem uzrunāt un pārliecināties, vai tie ir pieteikušies manavakcina.lv vai pa tālruni 8989.

 • Vai drīkstu vakcinēt kādu citu, ja prioritārās grupas pacients nav ieradies uz vakcināciju?

Ja uz vakcināciju nav ieradies konkrētā pieraksta pacients, jālūdz kāds no esošā saraksta pēdējiem pacientiem ierasties.

Pēc vakcīnas flakona caurduršanas Astra Zeneca vakcīnu, kas šobrīd tiek izmantota vakcinācijai, drīkst uzglabāt 48 stundas (ledusskapī un 2 līdz 8 grādu temperatūrā).

Gadījumos, kad flakonā paliek viena deva, tā izmantojama atvērto prioritāro grupu iedzīvotāja vakcinācijai.

Lai nezaudētu nevienu vakcīnas devu un operatīvi reaģētu, ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka, ja dienas beigās vai nedēļas nogalē konstatē vakcīnu atlikumi atvērtā flakonā, var vakcinēt arī citas personas, kas konkrētā brīdi ir gatavas to darīt, ja iespējams, personām no sabiedrības grupām ar nākamajām prioritātēm. Šobrīd ir procesā arī precizējums, kas paredz, ka ar šīm devām vakcinētie cilvēki ir jādokumentē un jāpievieno pamatojums.

Pacientu saraksti un vakcinācijas kārtība

 • Vai varam sākt vakcinēt visus, kas pieteikušies? Vai ir kāda kārtība?

Šobrīd drīkst vakcinēt tikai pacientus, kas vecāki par 70 gadiem (vai medicīnas iestāžu darbiniekus). Arī vakcīnas jāpiesaka tikai šo iedzīvotāju vakcinācijai. Pārējie, kas pieteikušies pie ģimenes ārstiem) tiks vakcinēti atbilstoši nākošajām prioritārajām grupām un vakcīnu piegādei Latvijā. Aicinām ģimenes ārstus uzrunāt ikvienu savu pacientu, kuram ir tuvinieks vecumā virs 70 gadiem, un palīdzēt šai personai pieteikties vakcinācijai.

 • Vai ģimenes ārsts vakcinē tikai savus pacientus? (ja apkārtnē ir citi ārsti, kas nevakcinēs? Ģimenes ārsts būtu ar mieru “paņemt” citus pacientus, bet noteikti ne visus)
  • Ģimenes ārstam jāveido saraksti primāri par saviem pacientiem, bet ģimenes ārsti kā vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji saņems informāciju no NVD par papildu vakcinējamajiem iedzīvotājiem no manavakcina.lv vai no 8989, lai racionāli izmantotu vakcinācijas kapacitāti.
  • To ģimenes ārstu, kas neveic vakcināciju, pacienti ir aicināti pieteikties savai vakcīnai pa tālruni 8989 vai manavakcina.lv vai nosūtīt minētās personas vakcinēties uz iestādi, kurai ir līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi par vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.
  • Pieteikumi, kas saņemti manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, tiks regulāri analizēti, un iedzīvotāji vecuma grupā virs 70 gadiem tiek uzrunāti vakcinēties brīdī, kad Latvijā esošais vakcīnu apjoms to ļauj. Šiem iedzīvotājiem tiks norādīts konkrēts vakcinācijas pakalpojuma sniedzējs tuvāk pieteikumā izvēlētajai teritorijai. To iedzīvotājs norāda, kad zvana 8989 vai vietnē manavakcina.lv.
  • Ģimenes ārstu praksē saņemto individuālo personu pieteikumi, kuros izteikta gatavība vakcinēties un manavakcina.lv reģistrētie pieteikumi vakcinācijai ir vienlīdz prioritāri.

Ģimenes ārsti, kas nevakcinēs

 • Kas notiek ar to ģimenes ārstu pacientiem, kuru ģimenes ārsts nevakcinēs pret Covid-19?

Šiem iedzīvotājiem jāpiesakās manavakcina.lv vai 8989.

 • Kas jādara tiem ģimenes ārstiem, kas nevakcinēs pret Covid-19?

Ģimenes ārsti, kas nevakcinē, pārliecinās, ka viņu pacienti, kas ir vecumā virs 70 gadiem, ir pieteikušies savai vakcīnai vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Ģimenes ārsti aicināti pārliecināties, ka, ja seniors virs 70 gadiem pats nevar pieteikties, to palīdz izdarīt vai nu tuvinieks vai arī pats ģimenes ārsts. To aicinām darīt pa tālruni 8989.

 • Vai ģimenes ārsti, kas nevakcinēs, drīkst veidot pacientu sarakstus? Kur tos iesniegt?

Aicinām palīdzēt saviem pacientiem piereģistrēties vakcīnai vietnē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Ģimenes ārstiem ir iespēja nosūtīt minētās personas vakcinēties uz iestādi, kurai ir līgums ar konkrēto ģimenes ārsta praksi par vakcinācijas pakalpojumu nodrošināšanu.

 • Kas notiek, ja pacients pats nevar atbraukt uz vakcinācijas vietu, jo nevar pārvietoties?

Šobrīd tiek risināts jautājums par izbraukumu organizēšanu pie pacientiem, kas nevar pārvietoties.

Pacientu biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par vakcināciju pret Covid-19

Šajā saitē atradīsiet aktuālo informāciju par vakcināciju: https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes

Vairāk informācijas pacientiem:

Ir izveidotas infolapas senioriem LV un RU valodās, kā arī buklets un plakāti par vakcināciju. Materiāli tiks nosūtīti elektroniski. Šo materiālu drukāto versiju piegāde notiks sadarbībā ar pašvaldībām. Par to saņemšanas kārtību tiks sniegta papildus informācija.