Eiropas veselības apdrošināšanas aizvietojošais sertifikāts (turpmāk -EVAK AS) ir dokuments, kas ir līdzvērtīgs EVAK. Tas ir kartes aizstājējs gadījumā, ja persona ir pazaudējusi savu karti vai ja veselības apdrošināšanas iestāde nevar pieteikuma iesniedzējam izsniegt karti, pirms viņš dodas ceļojumā.

EVAK AS ir ekvivalents EVAK, tikai tas:

  • ir papīra formātā;
  • tiek izsniegts uz konkrētu laika periodu, kurā persona saņēma veselības aprūpes pakalpojumus.
  • tiek izsniegts latviešu valodā un tas nav jātulko, jo tas ir vienots dokuments visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī un Šveicē.

Ja Jums nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, bet nav EVAK, tad EVAK AS var pieprasīt, iesniedzot Nacionālajā veselības dienestā (turpmāk - NVD) iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt arī brīvā formā, norādot:

  • personas datus;
  • pakalpojuma saņemšanas datumus;
  • precīzu ārstniecības iestādes nosaukumu;
  • adrese, uz kuru jānosūta EVAK AS;
  •  e-pasta adrese, ja tāda ir.

EVAK AS no Latvijas var pieprasīt arī ārstniecības iestāde, kurā Jūs saņemat veselības aprūpi,  vai arī vietējā kompetentā institūcija, kas administrē valsts budžeta līdzekļus veselības aprūpes jomā.

Ja gadījumā nākas par ārstēšanu maksāt no saviem līdzekļiem, tad pēc atgriešanās Latvijā ir iespējams vērsties NVD uz izdevumu atmaksu.

Ārkārtas situācijās (smagas saslimšanas, nāves gadījumi, katastrofas u. tml.) Jūs varat zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts ārkārtas situāciju tālruņa numuru  +371 26337711, kas paredzēts, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību neparedzētās situācijās nonākušajiem Latvijas valsts piederīgajiem ārvalstīs.