Ģimenes ārsts kopā ar sertificētu māsu vai sertificētu ārsta palīgu nodrošina pacienta veselības aprūpi ģimenes ārsta prakses vietā vai darbavietā (ja ģimenes ārsts ir darbinieks ārstniecības iestādē) un pacienta dzīvesvietā, ievērojot šādus nosacījumus:

  • pacientu pieņemšanas laiks – ne mazāk par 20 stundām nedēļā;
  • prakses darba laiks – ne mazāk par 40 stundām nedēļā;
  • ģimenes ārsta pieņemšanas laiki gan rīta (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst. 13.00 līdz 19.00) stundās;
  • noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) katru dienu – ne mazāk par stundu;
  • noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu;
  • primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana piecu darb­dienu laikā;
  • mājas vizīšu pieteikšanas nodrošināšana darbdienās – vismaz līdz plkst.15.00.

Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar infor­māciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā informācija par aizvietošanu ir publiski pieejama.