Ģimenes ārsts kopā ar māsu vai ārsta palīgu nodrošina pacienta veselības aprūpi ģimenes ārsta prakses vietā vai ārstniecības iestādē, kā arī nepieciešamības gadījumā pacienta dzīvesvietā.

Plānojot un sniedzot pakalpojumus, tiek ievēroti zemāk redzamie nosacījumi.

Darba laiks un pacientu pieņemšana

Pacientu pieņemšanas laikam jābūt ne mazāk par 20 stundām nedēļā, savukārt prakses darba laikam – ne mazāk par 40 stundām nedēļā.

Ģimenes ārsta pieņemšanas laiki ir gan rīta stundās (laikā no plkst. 8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst. 13.00 līdz 19.00) stundās.

Katrā praksē ir noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu. Kā arī ir noteikts laiks pacientiem ar akūtām saslimšanām - katru dienu ne mazāk par stundu (ar iepriekšēju pierakstu).

Palīdzības sniegšanas laiks

Ģimenes ārsta praksei primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ir jānodrošina piecu darb­dienu laikā.

Mājas vizītes

Mājas vizīšu pieteikšana darbdienās ir jānodrošina vismaz līdz plkst.15.00.

Informācijas pieejamība

Ģimenes ārsts nodrošina pacientus ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar infor­māciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā informācija par aizvietošanu ir publiski pieejama.