Ir gadījumi, kad ārsts, ņemot vērā pacienta veselības stāvokli, ir izvērtējis nepieciešamību pacientam saņemt zāles vai medicīnisko ierīci individuālās iegādes izdevumu kompensācijas kārtībā.

Tādā gadījumā pacientam ir tiesības iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu, pievienojot attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija lēmumu, lai tiktu izvērtēta iespēja zāles vai medicīnisko ierīci kompensēt individuāli.

Individuālās kompensācijas nosacījumi

Individuālā zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācija iespējama šādos gadījumos:

Pirmajā gadījumā, ja slimības diagnoze nav iekļauta pielikumā un tās ārstēšanā bez konkrētām zālēm nav iespējams uzturēt pacienta dzīvības funkcijas, tiek pieņemts lēmums par kompensāciju 100 % apmērā.

Otrajā gadījumā, ja slimības diagnoze ir iekļauta pielikumā, bet Kompensējamo zāļu sarakstā nav iekļautas nevienas zāles un medicīniskās ierīces attiecīgās diagnozes ārstēšanai, tiek pieņemts lēmums par kompensāciju iepriekš minētā 1. pielikumā noteiktajā apmērā – 50 %, 75 % vai 100 %. Izņēmums ir gadījumi, ja paredzamie izdevumi pārsniedz 14 228,72 EUR apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā.


Individuālās kompensācijas apmērs

Zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu individuālā kompensācija paredzēta ne vairāk kā 14 228,72 EUR apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā.


Ārstēšanas kursa ilgums

Zāles un medicīniskās ierīces konkrētajam pacientam piešķir ārstēšanas kursam, ne ilgākam par 12 mēnešiem. Ja zāļu vai medicīnisko ierīču lietošana jāturpina arī pēc šī termiņa, pacientam Nacionālajā veselības dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievienots attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija lēmums.

  Ja paredzamie izdevumi pārsniedz 14 228,72 EUR apmērā vienam pacientam 12 mēnešiem, Nacionālais veselības dienests lēmumā par zāļu kompensāciju norāda kompensācijas izdevumus par vienu zāļu iepakojumu un pacienta līdzmaksājumu par vienu iepakojumu. Pacients saņem zāles, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

   • pacients sedz starpību starp viena zāļu iepakojuma cenu un Nacionālā veselības dienesta lēmumā norādīto kompensācijas apmēru;
   • trešā persona ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par finansiālu līdzdalību kompensācijas nodrošināšanā konkrētam pacientam;
   • iesniedzējs ir noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu, kas paredz zāļu piegādi aptiekai vai ārstniecības iestādei konkrētam pacientam.