Jaunumi
Pakalpojumu attīstības laboratorija

Nacionālā veselības dienesta (NVD) veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorijas rīkotajā atklātajā atlasē iesniegti 124 pilotprojektu pieteikumi, kurus NVD kopā ar nozares pārstāvjiem izvērtēs un lems par virzīšanu otrajai atlases kārtai. Vēlāk veiksmīgāko risinājumu dzīvotspēju to pieteicēji testēs reālā vidē līdz pat 2026. gadam, un labu rezultātu gadījumā NVD tos virzīs iekļaušanai starp valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

“Esam ļoti gandarīti par lielo nozares pārstāvju interesi, iesniedzot tik lielu skaitu projektu pieteikumu. Tas liecina par patiesu nozares interesi ieviest inovatīvus risinājumus valsts apmaksātajā veselības aprūpē, lai padarītu to atbilstošu mūsdienu prasībām un pacientam vēl pieejamāku. NVD kopā ar nozares ekspertiem šobrīd priekšā ir ļoti liels darbs, izvērtējot pieteiktos projektus, lai lemtu par to tālāko virzību otrajā kārtā,” pauž NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta vecākā projektu vadītāja Zaiga Barvida.

Pilotprojektu pieteikumus ar jauniem risinājumiem iesniegušas gan klīniskās universitātes slimnīcas, gan reģionālās un specializētās ārstniecības iestādes, profesionālās un pacientu interešu pārstāvošās organizācijas, ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, izglītības iestādes, u.c. Iesniegtie pilotprojekti pārstāv teju visas veselības aprūpes nozares.

Otrajai atlases kārtai virzīto pilotprojektu pieteicēji, sadarbojoties ar mentoriem un veidojot kopsadarbības ar citiem atlases dalībniekiem, kuri piedāvā līdzīgus risinājumus, pilnveidos un izvērtēšanai ekspertiem iesniegs jau detalizētus pilotprojektus un to risinājumus, lai līdz 2026. gadam testētu to dzīvotspēju reālajā vidē NVD veselības aprūpes pakalpojumu modeļu laboratorijas ietvaros.

Jau vēstīts, ka, lai valsts apmaksātajā veselības aprūpē ieviestu inovatīvus risinājumus un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, NVD, pateicoties ES Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda finansējumam, izveidojis veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratoriju, kurā testēs jaunu veselības aprūpes pakalpojumu modeļu dzīvotspēju reālā vidē. Laboratorija veidota līdzīga digitālo inovāciju laboratorijas sistēmai, kad jauni risinājumi tiek testēti Latvijas veselības aprūpē un labu rezultātu sasniegšanas gadījumā, tos iekļaus valsts apmaksāto pakalpojumu programmā. Līdz augusta beigām ikvienam veselības aprūpes dalībniekam bija iespēja iesniegt pilotprojektus, kam nepieciešama pārbaudes jeb pilotēšanas fāze, jebkurā veselības aprūpes jomā, prioritāri – onkoloģija, psihiskā veselība, sirds-asinsvadu slimību mazināšana, mātes un bērna veselība, paliatīvā aprūpe, reto slimību ārstēšana, hronisko pacientu aprūpe, medicīniskā rehabilitācija, muguras un galvas sāpju mazināšanai, audu un asins komponentes u.c. Visa informācija par projekta norisi pieejama NVD tīmekļvietnē.

NVD projektu īsteno Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.3. reformu un investīciju virziena “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana” 4.3.1.r. reformas “Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums” un 4.3.1.1.i. investīcijas “Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai” ietvaros. Tā īstenošanai paredzēti vairāk nekā 16 miljoni eiro no ES Atveseļošanas fonda.