Prioritārā grupa

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka no 12.04.2021. tiek uzsākta pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu, 1.-6. klašu pedagogu un darbinieku, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogu, kas atsāk darbu klātienē vakcinācija pret Covid-19.

Piederība vakcinācijas prioritārai grupai tiek noteikta, salīdzinot manavakcina.lv datus ar Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtiem datiem. Ja dati par personu būs iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas datos, tad personai tiks nosūtīta īsziņa par vakcinācijas iestādi.  Savukārt ģimenes ārstiem E-veselības sistēmas pastkastītē  ievietotā  informācija par personu norādīs, ka reģistrētais pacients ir novirzīts uz ārstniecības iestādi vakcinācijai.

Persona vakcināciju var saņemt arī ģimenes ārsta praksē. Tad piederību prioritāri vakcinējamai grupai ģimenes ārsta prakse nosaka atbilstoši personas sniegtajai informācijai par darba vietu vai E-veselības sistēmas pastkastītē atbilstoši sniegtajai informācijai.

Kolektīvu (skolu, b/d) vakcinācija tiks uzsākta no 19. 04.2021. Par tās norisies kārtību NVD informēs atsevišķi.

NVD vērš uzmanību, ka prioritāri vakcinējamo personu grupa ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un citu pielīdzināma riska pakalpojuma sniedzēju vakcināciju ir iekļautas šādas personu grupas, kuras pakalpojumus var saņemt vakcinācijas kabinetos:

  • SAC brīvprātīgā darba veicējs
  • bāriņtiesu darbinieks, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • patversmes darbinieks kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • krīzes centra darbinieks, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • krīžu ģimenes loceklis
  • sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu klātienē ar personu (ilgāk par 15 minūtēm)
  • sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumu personas mājās
  • valsts asistents, kas  nodrošina atbalstu cilvēkam ar invaliditāti.
  • Lai atvieglotu kārtību šīs grupas personām saņemt Covid-19 vakcināciju, ja personai nav izziņas no darba vietas, tad vakcinējamā persona pirms vakcinācijas veikšanas paraksta zemāk pievienoto apliecinājumu.

Ja personas vēlas veikt kolektīva vakcināciju, tad SAC pielīdzinātiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsūta kolektīvs pieteikums NVD.

Vairāk informācijas: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/informacija-par-kolektivo-pieteiksanos-prioritaro-grupu-vakcinacijai-pret-covid-19

PIELIKUMI: