No 2020.gada 1. aprīļa, izrakstot zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu vispārīgais nosaukums (ZVN) un aptiekā pacientam izsniedzamas lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles. Ārstniecības persona, izrakstot kompensējamās zāles, to komerciālo nosaukumu drīkst lietot  tikai gadījumos, kad tam ir medicīnisks pamatojums. Piemēram, novērotas zāļu blaknes vai alerģija vai pacientam nepieciešamas noteiktas šaura terapeitiskā indeksa zāles. Ja pacientam ir medicīnisks pamatojums konkrētu zāļu lietošanai, tad īpašajā receptē jāizraksta komerciālais nosaukums (norādot medicīnisku pamatojumu pie atzīmes par zāļu aizvietošanas aizliegumu).

Ja receptē ir norādīts zāļu vispārīgais nosaukums, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu.

Gadījumā, ja aptiekā izsniegtās lētākās vispārīgā nosaukuma zāles nesniedz vēlamo terapeitisko efektu, ārsts varēs izrakstīt pacientam citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm. Lietojot zāles, nepieciešams konsultēties ar savu ārstējošo ārstu. Izlemt, vai pacientam konkrētās zāles nesniedz terapeitisko efektu un tās nepieciešams aizvietot ar nākamām lētākām zālēm, ir ārsta kompetencē.

Uzstādot slimības diagnozi pirmo reizi pēc 01.01.2012., ārsta pienākums ir norādīt kompensējamo zāļu receptē zāļu vispārīgo nosaukumu. Aptiekā farmaceits izsniegs lētāko medikamentu attiecīgā vispārīgā zāļu nosaukuma grupā.

Informāciju par lētāko medikamentu atbilstoši uzstādītajai slimības diagnozei iespējams saņemt pie ārstējošā ārsta vai farmaceita.

Ar kompensējamo zāļu sarakstu var iepazīties mājaslapas sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts".