Ja pacients pirmo reizi saņems konkrētai diagnozei paredzētās kompensējamās zāles (pēc 01.01.2012.), ārsts uz receptes izraksta attiecīgajai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu. Aptiekā farmaceits izsniegs lētākās attiecīgā vispārīgā nosaukuma zāles. Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles sniedz vēlamo terapeitisko efektu, tad jau nākamreiz pacientam var izrakstīt uz receptes attiecīgo zāļu nosaukumu. Ja aptiekā izsniegtās lētākās zāles nesniegs vēlamo terapeitisko efektu, tad ārsts var izrakstīt citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm.

Ja pacientam tiek iesākta terapija ar kādu kompensējamo medikamentu, viņam terapiju var turpināt ar šo pašu medikamentu pat, ja aktualizējot Kompensējamo zāļu sarakstu kāds cits medikaments ir kļuvis par lētāko.

Bet ja kāds cits medikaments kļūst par lētāko, un pacients turpina terapiju ar dārgāku medikamentu (to, kurš iepriekš bija lētākais), pacients piemaksā starpību starp lētāko un dārgāko medikamentu. Respektīvi 50, 75, 100 % apmērā (atkarībā no konkrētās diagnozes kompensācijas apmēra) valsts vienmēr kompensē lētākās no zālēm ar līdzvērtīgu efektivitāti. Ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākām un dārgākām jāsedz pašam pacientam. Tāpēc pacienti tiek aicināti ar ārstu apspriest lētāko līdzvērtīgas efektivitātes zāļu lietošanas iespēju.

Ja receptē ir norādīts zāļu vispārīgais nosaukums, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu.

Gadījumā, ja aptiekā izsniegtās lētākās vispārīgā nosaukuma zāles nesniedz vēlamo terapeitisko efektu, ārsts varēs izrakstīt pacientam citas zāles, sākot ar nākamajām lētākajām attiecīgā vispārīgā nosaukuma zālēm. Lietojot zāles, nepieciešams konsultēties ar savu ārstējošo ārstu. Izlemt, vai pacientam konkrētās zāles nesniedz terapeitisko efektu un tās nepieciešams aizvietot ar nākamām lētākām zālēm, ir ārsta kompetencē.

Uzstādot slimības diagnozi pirmo reizi pēc 01.01.2012., ārsta pienākums ir norādīt kompensējamo zāļu receptē zāļu vispārīgo nosaukumu. Aptiekā farmaceits izsniegs lētāko medikamentu attiecīgā vispārīgā zāļu nosaukuma grupā.

Informāciju par lētāko medikamentu atbilstoši uzstādītajai slimības diagnozei iespējams saņemt pie ārstējošā ārsta vai farmaceita.

Ar kompensējamo zāļu sarakstu var iepazīties mājaslapas sadaļā "Kompensējamo zāļu saraksts".